Du kommer i kontakt med JHS på följande sätt

E-post till webmaster

rob.bolin@gmail.com

Brev till vår Kabinettsekreterare

Jemtska Hammondsällskapet
c/o Lars Harlin
Örns väg 9
830 30 Lit