Jämtlands län markerade med eftertryck att Jemtska Hammondsällskapet är en sammanslutning av rang.

Det Ordensaltare som numera finnes, invigdes högtidligen av Jämtlands biträdande landshövding Uno Svaleryd, assisterad av JHS´ Primus Rotor Anders Berggren.

Invigningen ägde rum under JHS extraordinära Ordensmöte i Östersund 24 oktober 68 e.THP, där ett 60-tal personer, varav 31 JHS-medlemmar, deltog.

JHS` presidium anser att mötet blev en lyckad och värdig manifestation av 68-årsminnet av Laurens Hammonds tonhjulspatent.
Därmed är detta fastställt att vara den allmänna meningen!