Updates from kabinettsekreterare RSS Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • kabinettsekreterare 09:36 on 17 January, 2018 Permalink | Logga in för att lämna en kommentar  

  Det är den nya tiden Alice! Nästan ingen kommunicerar idag via hemsidor, utan all kommunikation sker på sociala media. Givetvis finns Jemtska Hammondsällskapet representerade på facebook.

  Där finns också intresset! Så det är kanske så att det är Funtamentalinnan som får ta och kamma till sig och gå med i facebook!! ;) Det är mycket du kan läsa som intresserar medlemmarna där!

  En senkommen Jul- och Nyårshälsning från mig och det låter så fint när du beskriver besöket på Skogskyrkogården!

  Vi ses på facebook!??

  Mvh, Lasse tillika Kabinettsekreterare i JHS

   
 • kabinettsekreterare 12:24 on 4 January, 2017 Permalink | Logga in för att lämna en kommentar  

  Kungörelse

  Ärende: Broder Tone Wheel´s återkomst

  Presidiet i Jemtska Hammondsällskapet har efter noggrann och enhällig överläggning, därtill erfarit såväl egen som extern ny insikt i ärendet, att till medlemmarna i Jemtska Hammondsällskapet (JHS) meddela följande:

  Bakgrund

  Under perioden 2006 – 2007 hade JHS en ”öppen” webplats med dito gästbok. Gästbokens syfte var (och är alltjämt i sin numera slutna form) att sprida glädjande och uppmuntrande kommentarer om livet i allmänhet samt Hammondorglar och ordensmedlemmar i synnerhet. Under sagda period förekom dessvärre i gästboken en hel del affektfyllda invektiv och personliga angrepp på broder Tone Wheel (Patrik Gudmundsäter). Dessa ackompanjerades i stark JHS-mässig dissonans (ity JHS´ syfte är entydigt att med Hammondorgeln som självklart epicentrum sprida glädje och främja gemenskap bland medlemmar och rättänkare) av telefonsamtal från några anfäktade medlemmar.

  Presidiet hade en del interna överläggningar då gästbokens syfte befanns våldsamt åsidosatt och beslutade att någon form av åtgärd erfordrades. I ”krutröken” och det intill plågsamhet höjda tonläget kring konflikten fördunklades en del omständigheter vilket medförde att ett inte helt objektivt beslut fattades:

  Broder Tone Wheel uteslöts ur JHS medelst en presidiell skrivelse.

  Nu har ca 10 år gått, krutröken är sedan länge skingrad, presidiet har (rätt länge) ”sovit på saken” och nya/kompletterande insikter kring händelseförloppet har erupterat i följande nådaskimrande presidiella korrigering:

  Patrik Gudmundsäter är sedan 2017-01-03 av Presidiet återkallad som välkommen och (full)värdig medlem i JHS med omedelbart återtagen ordenstitel – Broder Tone Wheel.

  För att undvika framtida liknande situationer gör Presidiet härmed veterligt och påminner om att

  • JHS gästbok ej får användas till personliga angrepp eller liknande då meningsskiljaktigheter, av vad slag de vara månde, mest klädsamt hanteras såväl direkt som diskret av kontrahenterna själva
  • JHS som organisation är en trivselns och glädjens bastion med elektromekaniskt skapat välljud som central stimulans, ackompanjerat av gourmandiska excesser.
  • JHS Presidium kan, vill och kommer fortsättningsvis icke att utgöra rättsvårdande instans för enskild(a) medlem(mar)s eventuella missnöje med annan medlems agerande

  Torvalla By, Häggenås och Bräcke 2017-01-04

  Anders Berggren Primus Rotor
  Lars Harlin Kabinettsekreterare
  Stig-Arne Eklund Sir Sjoe

   
 • kabinettsekreterare 05:58 on 30 December, 2016 Permalink | Logga in för att lämna en kommentar  

  Tack detsamma till Dig Alice!

  Får även passa på att önska alla medlemmar en riktigt god ton(h)jul och ett gott nytt allomogens år!

  Som alla vet, så är det nästan 4 tonarter kvar innan vi firar JHS Nyårsafton, den 30:e i H !

   
 • kabinettsekreterare 19:51 on 14 February, 2016 Permalink | Logga in för att lämna en kommentar  

  Vi välkomnar två nya medlemmar i vårt sällskap: Extension Spring, Ami Öhman och Percussion Switch, Thord Forslund!

  /Presidiet

   
 • kabinettsekreterare 13:03 on 12 January, 2016 Permalink | Logga in för att lämna en kommentar  

  Ytterligare två medlemmar som sett ljuset! Vi välkomnar Vibrato Chorus Switch, Ann-Cathrine Wiklander och Black Pedal, Stig Burström!

  /Presidiet

   
 • kabinettsekreterare 07:58 on 23 December, 2015 Permalink | Logga in för att lämna en kommentar  

  Vi välkomnar likaså Key Comb Assembly, Dan Hellström. Projekt X självklare ledare och skapare!

  /Presidiet

   
 • kabinettsekreterare 12:52 on 21 December, 2015 Permalink | Logga in för att lämna en kommentar  

  Vi välkomnar vår senaste medlem Amplifier Assembly, Bosse Norgren!

  /Presidiet

   
 • kabinettsekreterare 11:31 on 17 December, 2015 Permalink | Logga in för att lämna en kommentar  

  Ytterligare två medlemmar som sett ljuset! Switch Plate, Inger Söderström och Rod Assembly, Tommy Södertröm.

  Vi önskar dem välkomna till en högre gemenskap!

  /Presidiet

   
 • kabinettsekreterare 11:44 on 9 December, 2015 Permalink | Logga in för att lämna en kommentar  

  Vi välkomnar våra två senaste medlemmar, Pedal Guide Pin, Rickard Sandström och Guide Bushing, Björn Scharin. Båda herrarna är dessutom synnerligen goda gitarrister!

  /Presidiet

   
 • kabinettsekreterare 07:45 on 3 December, 2015 Permalink | Logga in för att lämna en kommentar  

  Lite förhandsinfo: Nästa års- och ordensmöte i Jemtska Hammondsällskapet, kommer att inträffa lördagen den 23/4 2016. Tillika JHS Nyårsafton!
  Vi firar då även 15-års Jubileum, då sällskapet bildades i mars månad 2001.
  Reservera detta datum i era kalendrar redan nu. Mer info i kommande inbjudan.
  /Presidiet

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel