Härmed har presidiet i Jemtska Hammondsällskapet den smärtsamma uppgiften att meddela att vår käre vän, kabinettssekreteraren Lars-Åke Harlin har lämnat oss. Han kämpade under en lång tid med svår sjukdom. Han kämpade tappert och pendlade mellan hopp om bättring och mera nedslående perioder. Trots sin framåtanda och kämpaglöd tvingades han ge upp den 2 maj 2018 omgiven av sina nära och kära.
Ett gigantiskt tomrum har uppstått inför oss alla, men måste sporra oss övriga i presidiet att fortsätta i Lars-Åkes anda. Ingen var mer entusiastisk inför Sällskapets framtid än Lars-Åke. ”Det ska leva i tusen år” kunde han utbrista. Det fanns inte i tanken att han inte skulle kunna delta i just avslutad sammankomst på Långholmen. Dock tvingades han en vecka innan det begav sig, meddela att han tvingades avstå medverkan. Tack för allt Lars-Åke. Vi är mycket ledsna.
Presidiet i Jemtska Hammondsällskapet
Anders Berggren Primus Rotor, Stig-Arne Eklund Sir Sjoe