Ytterligare två medlemmar som sett ljuset! Switch Plate, Inger Söderström och Rod Assembly, Tommy Södertröm.

Vi önskar dem välkomna till en högre gemenskap!

/Presidiet