Vi välkomnar likaså Key Comb Assembly, Dan Hellström. Projekt X självklare ledare och skapare!

/Presidiet