Lite förhandsinfo: Nästa års- och ordensmöte i Jemtska Hammondsällskapet, kommer att inträffa lördagen den 23/4 2016. Tillika JHS Nyårsafton!
Vi firar då även 15-års Jubileum, då sällskapet bildades i mars månad 2001.
Reservera detta datum i era kalendrar redan nu. Mer info i kommande inbjudan.
/Presidiet