Vi läser med bestörtning det hemska som drabbat din familj.
Din starka beskrivning tar verkligen tag i oss i denna stund.
Vi är med Dig i tankarna. Ulla och Stig-Arne Eklund.